MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet


slide00 slide01 slide02

Minden, ami a hazai föld gyümölcse!

A „MEGÉR-TÉSZ” Mezőgazdasági Értékesítő- TÉSZ Szövetkezet 2015 áprilisában alakult termelői összefogásként. Alapító tagjai évtizedes termelői tapasztalattal a hátuk mögött azzal a céllal hozták létre a szövetkezetet, hogy az érdekeiket maximálisan képviseljék mind a termelés, mind az értékesítés során.

A „MEGÉR-TÉSZ” megalakulásával szilárd alapokon nyugvó termelői csoport jött létre – olyan közösség, amelynektagjai a birtokolt információt és tudást egymás között megosztva magas minőségű termés előállítására képesek. A termesztési technológia és termelési folyamat tekintetében a szövetkezet megalakulása óta állandó szaktanácsadó felügyeletével tevékenykedik.

A tagság érdekeit a termelés fejlesztésén túl a kereskedelemben is képviseljük; a szövetkezet a célja továbbá a tagok termésének értékesítése, beszerzéseik koordinálása, a termékek feldolgozottsági fokának növelése. A termelési folyamat megtervezésén túl fontos feladat a termékcsoportok kereslethez igazításának biztosítása – kivált a minőség és a mennyiség tekintetében –, valamint a kínálati oldal koncentrációja, a közösen előállított termékek forgalomba hozatala.

Szövetkezetünk fontos feladatának tekinti, hogy megismertesse egymással a termelői oldal és a vevői oldal érdekeit, szempontjait – és ennek nyomán az ésszerű ok-okozati összefüggéseket feltárva mindkét fél számára elfogadhatóvá tegye a kereslet és kínálat szintjének módosulásait, és ennek nyomán a termények és termékek ellenértékének változásait.

A termelői árak stabilizálásának érdekében olyan összefogást sürgetünk tagjaink körében, amellyel elérhető, hogy ne árkövetők, hanem ármeghatározók lehessünk Magyarországon a mezőgazdasági termények értékesítési piacán.

Értéket termelünk – értéket teremtünk!